Stílusos bútorok baráti áron

zárt ülés közérdekű adat

credit_card

Jobb lehetőségek a fizetési mód kiválasztására

Több fizetési módot kínálunk. Válassza ki azt a fizetési módot, amely leginkább megfelel Önnek.

Egyszerű ügyintézés

Egyszerűen vásárolhat bútort interneten keresztül.

Színes választék

Több száz különféle összetételű és színű garnitúra, valamint különálló bútordarab közül választhat

Döntés-előkészítés és nyilvánosság

(továbbiakban: Ötv.) azon rendelkezését, mely lehetővé tette a képviselőtestület számára zárt ülés és zárt szavazás elrendelését. (Zárt ülést ma is lehetővé tesz az Ötv., de már lényegesen szűkebb körben.) Kimondták, „a közérdekű ... A közérdekű adat

Nemzeti Jogszabálytár

A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.'' (2) Az Ötv. 80.

2012.05.31-i Közgyűlés jegyzőkönyve - közérdekűadat ...

Közérdekű adatok A(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére Baranyai Tamás által 2016. július 25. A közgyűlés 2014. november 13. napján megtartott zárt ülés jegyzőkönyve

Azönkormányzatok működésével kapcsolatos egyes ...

46.§ (1) bekezdése főszabályként rögzíti, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános. Zárt ülés tartására három esetkörben van lehetőség: a törvény erejénél fogva, az érintett kérésére, illetve a képviselő-testület döntése alapján, a Mötv.-ben meghatá

Pusztadobos Község Hivatalos Honlapja

– Egyéb közérdekű kérdések Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a közmeghallgatáson és véleményükkel, javaslataikkal segítsék a Képviselő-testület és az Önkormányzat további eredményes munkáját.

Közérdekű adatok nyilvánossága

Fogalmak:közérdekű-közérdekből nyilvános-személyes-minősített adat Közérdekű adat:állami,helyi önk. feladatot,közfeladatot ellátó szerv,személy(pl. MÁV,BKV Zrt.)kezelésében levő, tevékenységére vonatkozó információ,ismeret Közérdekből nyilvános adat:

Info tv. - 2011.évi CXII. törvény az információs ...

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a

Bucsa Község Önkormányzata

17. sz.ülés a 2013. április 29-én megtartott hármas együttes ülésről 15. sz. jegyzőkönyv a 2013. április 11-én megtartott saját ülésről 14. sz. jegyzőkönyv a 2013. március 14-én megtartott saját ülésről

A közérdekű adatok megismerésének szabályai | Adatvédelmi ...

A közérdekű adat fogalmából adódik, hogy a személyes adat nem lehet egyben közérdekű adat. Ha az igényelt adat meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton azt felismerhetetlenné kell tenni. Ha az adat nem áll az adatkezelő rendelkezésére, az a

A helyiönkormányzati ülések nyilvánossága, kép- és ...

választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képvisel ő-testület el őterjesztésébe és ülésének jegyz őkönyvébe. A zárt ülésr ől külön jegyz őkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdek ű adat és közérdekb ől nyilvános a